تبلیغات
دلفان امروز - دوقطبی سیری ناپذیر
تحلیل "شفاف" و "منصفانه" مسائل روز دلفان

دوقطبی سیری ناپذیر

یکشنبه 8 آبان 1390 09:54 ق.ظ

نویسنده : احد شیرزاد

تشنگان قدرت یا شیفتگان خدمت؟!

بر کسی پوشیده نیست که بخش اعظم آنچه جایگاه کنونی دلفان را رقم زده، انتخابات های مجلس بوده است. از ابتدای انقلاب تا کنون فقط دو نفر از شهرستان دلفان به مجلس رفته اند؛ آقایان محمّدی و کاظمی. و این دو، تا کنون هیچ دوره ای نبوده که احساس خستگی کنند و یا این احساس را داشته باشند که فقط آنها نیستند که می توانند به مردم خدمت کنند و هستند افراد دیگری که هم تواناییشان از آنها بیشتراست، وهم علم و تعهدشان. ظاهراً آقایان محمّدی و کاظمی خود را فرشته های نجات سلسله و دلفان می دانند که هر دوره این احساس به آنها دست می دهد که باید کاندید شوند.

امّا دوره نهم انتخابات مجلس که در پیش است، می رفت تا امیدها را زنده کند تا بالاخره فرد جدید و تازه نفسی وارد مجلس شود. هرچند آقای محمّدی همواره به عنوان کاندیدا مطرح بوده، امّا در ماه های اخیر همه چیز نشان دهنده این بود که آقای کاظمی برای این دوره کاندیدا نخواهند شد. و این برای مردم خوشحال کننده بود؛ زیرا حتی با وجود یکی از قطب های دوقطبی معروف، این احتمال وجود داشت که مردم برای اولین بار فرصت فکر در مورد جایگاه کنونی و آینده شان بیابند و به انتخاب تازه ای دست زنند. امّا در روزهای اخیر همه شاهد اعلام آمادگی آقای کاظمی برای حضور در انتخابات نهم است. و این بدان معنا است که در انتخابات نهم دلفان باز هم شاهد دعواهای قبیلگی و دسته بازی های سیاسی و کشمکش های مشمئز کننده و شعارهای پوچ و دهان پرکن خواهیم بود.

البته این احتمال نیز وجود دارد که "بیداری" مردم دلفان و سلسله را فرا گرفته باشد و برای همیشه دست رد به سینه "دوقطبی" معروف بزنند.

راستی باید از خود بپرسیم که آیا رقابت آقایان محمّدی و کاظمی برای خدمت به مردم و عدالت پروری است یا رسیدن به قدرت؟

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 27 آبان 1390 02:11 ق.ظ