تبلیغات
دلفان امروز - خداحافظ آقای ساکت!
تحلیل "شفاف" و "منصفانه" مسائل روز دلفان

خداحافظ آقای ساکت!

دوشنبه 9 اسفند 1389 05:28 ب.ظ

نویسنده : احد شیرزاد
آیا اسفند امسال ماندگار خواهد شد؟                                                               اسفندماه امسال می تواند برای مردم ایران ماه خوبی باشد و یک بار دیگر خوشحالی آنها را فراهم کند. اسفندماه امسال می تواند پایانی باشد بر دوپهلوگویی ها، بر تحمیل گری ها، پایانی باشد بر یکی به نعل و یکی به میخ زدن ها! اسفند امسال می تواند باز هم فتنه را ناامید کند. اسفند امسال انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان برگزار می شود. این در حالی است که رئیس محترم آن، که همه او را استوانه نظام و انقلاب می شناختند، متأسفانه و در چرخش روزگار، تبدیل به استوانه فتنه شد و القاب مختلفی از جمله خواص دوپهلو و غیر شفاف را به خود اختصاص داد. مواضع اخیر ایشان نشان داد که وی قصد ندارد سوار بر کشتی نجات حضرت نوح شود، از این رو،هیچ مصلحت سنجی را برای خبرگان ملّت باقی نگذاشته است تا تصمیم انقلابی را اتخاذ کنند و این بارِ بزرگ را از دوش آقای هاشمی بردارند! ایشان سال های زیادی است که در عرصه های مختلف سیاسی حضور دارند،شاید واقعاً مصلحت این باشد که رئیس تشخیص مصلحت به استراحت بروند! استراحتی که هم به مصلحت ایشان است، هم به مصلحت نظام! البته ناگفته نماند که گرفتن ریاست خبرگان از آقای هاشمی چیزی نیست که ما به خاطر آن له له بزنیم و نذر و نیاز کنیم، اما مردم ایران فقط یک چیز می خواهند و آن یک چیز این است: مردم می خواهند وقتی در تلوزیون، رئیس مجلس خبرگان را می بینند آنها را یاد عمار بیاندازد نه طلحه و زبیر! در هر صورت باید منتظر بود و دید آیا خبرگان ملّت خواست ملّت را اجرا خواهند نمود یا خیر؟! آیا در آستانة عید نوروز، خبرگان ملّت به ملّت، عیدی خواهند داد یا خیر؟ باید دید اکنون که مواضع هاشمی همان مواضع نمازجمعه26 تیر است، مواضع خبرگان ملّت چیست!دیدگاه ها : لطفا نظر خود را قید فرمایید
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 اسفند 1389 05:39 ب.ظ